بازی فولام - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 7)

فولام

2 0

وست برومویچ

21:00 1399/08/12
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
5
0
آفساید
3
8
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
3
46
٪ مالکیت توپ
54
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
2
13
خطا
11
1
آفساید
4
16
ضربه آزاد
14
13
موقعیت گل
10
45
٪ مالکیت توپ
55
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
1
8
خطا
6
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
4
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی فولام و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

فولام

2
2

وست برومویچ

18:30
1399/11/11
چمپیونشیپ Championship

فولام

0
0

وست برومویچ

20:30
1399/04/24
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

1
1

فولام

16:00
1398/06/23
انگلیس ليگ برتر

فولام

1
1

وست برومویچ

18:30
1392/12/03