بازی برایتون - برنلی

انگلیس لیگ برتر (هفته 8)

برایتون

0 0

برنلی

21:00 1399/08/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
5
خطا
3
0
آفساید
1
4
ضربه آزاد
5
12
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
1
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
3
11
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
12
19
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
9
شوت دفع شده
0
7
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
1
3
کرنر
2
6
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
2
60
٪ مالکیت توپ
40
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی برایتون و برنلی

انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
1

برنلی

18:30
1399/11/18
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
1

برنلی

19:30
1399/05/05
انگلیس لیگ برتر

برنلی

1
1

برایتون

18:30
1398/06/23
انگلیس لیگ برتر

برنلی

3
1

برایتون

21:00
1397/11/20

ویدیوهای بازی برایتون و برنلی