بازی استون ویلا - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 9)

استون ویلا

1 2

برایتون

18:30 1399/09/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
0
3
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
3
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
0
4
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
12
کرنر
3
5
خطا
18
2
آفساید
0
18
ضربه آزاد
8
15
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
5
کرنر
3
2
خطا
12
2
آفساید
0
12
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
4
63
٪ مالکیت توپ
37
1
کارت زرد
3
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی استون ویلا و برایتون

انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

0
0

برایتون

23:30
1399/11/25
انگلیس لیگ برتر

استون ویلا

1
1

برایتون

18:30
1398/10/28
انگلیس لیگ برتر

برایتون

1
2

استون ویلا

17:30
1398/07/27
جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

استون ویلا

3
1

برایتون

22:15
1398/07/03

اخبار بازی