بازی وست برومویچ - شفیلد یونایتد

انگلیس لیگ برتر (هفته 10)

وست برومویچ

1 0

شفیلد یونایتد

23:30 1399/09/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
8
کرنر
3
4
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
11
موقعیت گل
8
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
2
14
کرنر
9
10
خطا
9
2
آفساید
2
12
ضربه آزاد
12
17
موقعیت گل
22
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
3
6
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
6
7
شوت خارج از چارچوب
10
6
شوت داخل چارچوب
6
6
کرنر
6
6
خطا
3
1
آفساید
2
6
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
14
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
6
2
شوت داخل چارچوب
4

بازی های رودرروی وست برومویچ و شفیلد یونایتد

چمپیونشیپ Championship

شفیلد یونایتد

0
4

وست برومویچ

23:30
1400/05/27
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

شفیلد یونایتد

21:30
1399/11/14
چمپیونشیپ Championship

شفیلد یونایتد

1
0

وست برومویچ

21:00
1397/12/04
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

2
1

شفیلد یونایتد

23:15
1397/09/23