بازی اروگوئه - شیلی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

اروگوئه

2 1

شیلی

02:15 1399/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
1
6
خطا
9
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
1
47
٪ مالکیت توپ
53
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
9
5
کرنر
3
13
خطا
20
0
آفساید
2
20
ضربه آزاد
13
9
موقعیت گل
6
51
٪ مالکیت توپ
49
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
3
30
پرتاب دستی
17
0
کرنر
2
7
خطا
11
0
آفساید
0
10
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
8

بازی های رودرروی اروگوئه و شیلی

کوپا آمريکا گروه A

شیلی

1
1

اروگوئه

01:30
1400/04/01
کوپا آمريکا گروه C

اروگوئه

1
0

شیلی

03:30
1398/04/04
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اروگوئه

1
3

شیلی

03:00
1395/08/26
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

شیلی

0
3

اروگوئه

02:30
1394/08/27

اخبار بازی