بازی پاراگوئه - پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

پاراگوئه

2 2

پرو

02:00 1399/07/18
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
9
خطا
10
1
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
63
٪ مالکیت توپ
37
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
12
3
کرنر
3
16
خطا
16
1
آفساید
2
16
ضربه آزاد
14
12
موقعیت گل
10
60
٪ مالکیت توپ
40
3
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
4
24
پرتاب دستی
17
1
کرنر
3
7
خطا
6
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
5
57
٪ مالکیت توپ
43
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
4
10
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی پاراگوئه و پرو

کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

پاراگوئه

3
3

پرو

01:30
1400/04/12
دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

0
1

پرو

04:30
1398/01/03
دوستانه ملی بین المللی

پاراگوئه

0
1

پرو

01:30
1396/03/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

4
1

پاراگوئه

03:00
1395/08/21