بازی برزیل - بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 1)

برزیل

5 0

بولیوی

04:00 1399/07/19
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
7
خطا
1
2
آفساید
1
3
ضربه آزاد
9
11
موقعیت گل
1
80
٪ مالکیت توپ
20
0
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
6
شوت داخل چارچوب
0
8
پرتاب دستی
11
8
کرنر
2
13
خطا
8
3
آفساید
1
10
ضربه آزاد
16
20
موقعیت گل
3
69
٪ مالکیت توپ
31
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
2
8
شوت خارج از چارچوب
0
9
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
20
3
کرنر
2
6
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
2
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی برزیل و بولیوی

کوپا آمريکا گروه A

بولیوی

0
3

برزیل

05:00
1398/03/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

برزیل

0
0

بولیوی

23:30
1396/07/13
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
5

برزیل

04:15
1395/07/16

ویدیوهای بازی برزیل و بولیوی

اخبار بازی