بازی اکوادور - اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 2)

اکوادور

4 2

اروگوئه

00:30 1399/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
0
6
خطا
2
1
آفساید
1
1
ضربه آزاد
5
10
موقعیت گل
0
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
18
6
کرنر
1
12
خطا
11
2
آفساید
2
12
ضربه آزاد
9
17
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
8
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
31
0
کرنر
1
6
خطا
9
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
4
7
موقعیت گل
4
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
13

بازی های رودرروی اکوادور و اروگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

0
1

اروگوئه

03:00
1400/06/19
کوپا آمريکا گروه C

اکوادور

0
4

اروگوئه

02:30
1398/03/27
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

1
2

اروگوئه

02:30
1395/08/21
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

اروگوئه

1
2

اکوادور

00:30
1394/08/22