بازی سپاهان - آلومینیوم اراک

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 2)

سپاهان

1 0

آلومینیوم اراک

16:20 1399/08/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی سپاهان و آلومینیوم اراک

ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

6
1

آلومینیوم اراک

15:30
1399/12/16
جام حذفی ایران یک هشتم نهایی

سپاهان

2
1

آلومینیوم اراک

13:30
1395/08/28

اخبار بازی