بازی صنعت نفت آبادان - سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 12)

صنعت نفت آبادان

1 2

سپاهان

16:00 1399/11/06
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی صنعت نفت آبادان و سپاهان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

1
4

سپاهان

20:45
1400/04/19
ليگ برتر لیگ برتر ایران

صنعت نفت آبادان

0
1

سپاهان

20:45
1399/05/02
ليگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

2
4

صنعت نفت آبادان

16:45
1398/10/07
لیگ برتر لیگ برتر ایران

سپاهان

0
0

صنعت نفت آبادان

16:00
1397/11/16

اخبار بازی