بازی پرسپولیس - پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران (هفته 15)

پرسپولیس

1 0

پیکان

17:15 1399/11/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی پرسپولیس و پیکان

ليگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

3
1

پیکان

21:00
1399/04/08
ليگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
2

پرسپولیس

18:00
1398/07/28
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پرسپولیس

2
0

پیکان

17:45
1398/01/15
لیگ برتر لیگ برتر ایران

پیکان

1
2

پرسپولیس

16:15
1397/08/28

اخبار بازی