بازی شیلی - کلمبیا

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 2)

شیلی

2 2

کلمبیا

04:00 1399/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
5
خطا
9
2
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
4
موقعیت گل
5
58
٪ مالکیت توپ
42
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
15
1
کرنر
4
16
خطا
18
2
آفساید
1
18
ضربه آزاد
18
6
موقعیت گل
10
46
٪ مالکیت توپ
54
5
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
5
3
شوت داخل چارچوب
4
15
پرتاب دستی
31
1
کرنر
4
11
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
11
2
موقعیت گل
5
34
٪ مالکیت توپ
66
3
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2
6
پرتاب دستی
16

بازی های رودرروی شیلی و کلمبیا

دوستانه ملی بین المللی

شیلی

0
0

کلمبیا

19:30
1398/07/20
کوپا آمريکا یک چهارم نهایی

شیلی

0
0

کلمبیا

03:30
1398/04/08
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

0
0

کلمبیا

00:00
1395/08/21
کوپا آمریکا نیمه نهایی

شیلی

2
0

کلمبیا

04:30
1395/04/03

ویدیوهای بازی شیلی و کلمبیا

اخبار بازی