بازی پرو - برزیل

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 2)

پرو

2 4

برزیل

03:30 1399/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
1
11
خطا
7
1
آفساید
3
10
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
4
32
٪ مالکیت توپ
68
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3
8
پرتاب دستی
10
1
کرنر
2
22
خطا
15
3
آفساید
3
17
ضربه آزاد
23
7
موقعیت گل
13
34
٪ مالکیت توپ
66
2
کارت زرد
0
2
کارت قرمز
0
5
نجات دروازه
4
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
6
شوت داخل چارچوب
9
15
پرتاب دستی
17
1
کرنر
1
11
خطا
8
2
آفساید
0
7
ضربه آزاد
12
2
موقعیت گل
9
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
0
2
کارت قرمز
0
3
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
6
7
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی پرو و برزیل

کوپا آمريکا نیمه نهایی

پرو

0
1

برزیل

03:30
1400/04/15
کوپا آمريکا گروه B

پرو

0
4

برزیل

04:30
1400/03/28
دوستانه ملی بین المللی

پرو

1
0

برزیل

07:30
1398/06/20
کوپا آمريکا فینال

پرو

1
3

برزیل

00:30
1398/04/17

اخبار بازی