بازی ونزوئلا - پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 2)

ونزوئلا

0 1

پاراگوئه

01:30 1399/07/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
9
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
5
29
٪ مالکیت توپ
71
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
1
12
پرتاب دستی
13
6
کرنر
6
17
خطا
14
0
آفساید
2
15
ضربه آزاد
17
10
موقعیت گل
8
33
٪ مالکیت توپ
67
3
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
3
21
پرتاب دستی
19
6
کرنر
2
8
خطا
7
0
آفساید
2
8
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
3
37
٪ مالکیت توپ
63
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی ونزوئلا و پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

1
0

پاراگوئه

03:00
1396/07/19
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

1
0

ونزوئلا

00:30
1394/07/17
کوپا آمه‌ریکا نيمه نهايي

ونزوئلا

3
5

پاراگوئه

05:15
1390/04/30