حساب رسمی ورزش‌سه را در اینستاگرام دنبال کنید

بازی یانگ بویز - آاس رم

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

یانگ بویز

1 2

آاس رم

20:25 1399/08/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
2
14
خطا
7
2
آفساید
2
8
ضربه آزاد
16
3
موقعیت گل
2
44
٪ مالکیت توپ
56
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
0
15
پرتاب دستی
13
5
کرنر
4
22
خطا
15
4
آفساید
4
17
ضربه آزاد
26
11
موقعیت گل
6
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
5
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
6
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
18
5
کرنر
2
8
خطا
8
2
آفساید
2
9
ضربه آزاد
10
8
موقعیت گل
4
44
٪ مالکیت توپ
56
3
کارت زرد
4
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
2
7
پرتاب دستی
5

ویدیوهای بازی یانگ بویز و آاس رم