بازی زسکا صوفیه - کلوژ

لیگ اروپا گروه A (هفته 1)

زسکا صوفیه

0 2

کلوژ

20:25 1399/08/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
2
6
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
6
10
موقعیت گل
4
59
٪ مالکیت توپ
41
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
1
19
پرتاب دستی
15
7
کرنر
5
15
خطا
12
0
آفساید
2
14
ضربه آزاد
14
13
موقعیت گل
9
62
٪ مالکیت توپ
38
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
34
پرتاب دستی
27
4
کرنر
3
9
خطا
6
0
آفساید
1
7
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
5
65
٪ مالکیت توپ
35
3
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
2
15
پرتاب دستی
12

بازی های رودرروی زسکا صوفیه و کلوژ

لیگ اروپا گروه A

زسکا صوفیه

0
0

کلوژ

23:30
1399/09/13