بازی بولیوی - اکوادور

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 3)

بولیوی

2 3

اکوادور

23:30 1399/08/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
7
خطا
5
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
4
36
٪ مالکیت توپ
64
1
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
9
4
کرنر
6
12
خطا
10
1
آفساید
2
11
ضربه آزاد
11
18
موقعیت گل
12
38
٪ مالکیت توپ
62
2
کارت زرد
2
3
نجات دروازه
4
5
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
6
18
پرتاب دستی
18
4
کرنر
2
5
خطا
5
0
آفساید
2
7
ضربه آزاد
4
10
موقعیت گل
8
40
٪ مالکیت توپ
60
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
4
8
پرتاب دستی
9

بازی های رودرروی بولیوی و اکوادور

دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

1
2

اکوادور

01:00
1400/01/10
دوستانه ملی بین المللی

بولیوی

0
3

اکوادور

04:30
1398/06/20
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

اکوادور

2
2

بولیوی

23:30
1395/07/20
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

0
2

اکوادور

00:30
1394/07/22