بازی شیلی - پرو

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 3)

شیلی

2 0

پرو

02:30 1399/08/24
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
4
6
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
6
8
موقعیت گل
5
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
0
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
5
پرتاب دستی
9
2
کرنر
7
13
خطا
16
0
آفساید
3
21
ضربه آزاد
14
10
موقعیت گل
8
49
٪ مالکیت توپ
51
2
کارت زرد
2
4
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
4
11
پرتاب دستی
23
2
کرنر
3
7
خطا
9
0
آفساید
3
14
ضربه آزاد
8
2
موقعیت گل
3
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
1
6
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی شیلی و پرو

کوپا آمريکا نیمه نهایی

پرو

3
0

شیلی

05:00
1398/04/13
دوستانه ملی بین المللی

شیلی

0
3

پرو

04:00
1397/07/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پرو

1
2

شیلی

03:00
1395/07/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

4
3

پرو

05:45
1394/07/22

ویدیوهای بازی شیلی و پرو