بازی آرژانتین - پاراگوئه

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 3)

آرژانتین

1 1

پاراگوئه

03:30 1399/08/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
5
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
4
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
7
7
کرنر
2
11
خطا
16
1
آفساید
1
17
ضربه آزاد
10
15
موقعیت گل
6
68
٪ مالکیت توپ
32
2
کارت زرد
4
1
نجات دروازه
4
4
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
2
22
پرتاب دستی
14
3
کرنر
1
6
خطا
8
1
آفساید
0
9
ضربه آزاد
7
8
موقعیت گل
2
68
٪ مالکیت توپ
32
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
7

بازی های رودرروی آرژانتین و پاراگوئه

کوپا آمريکا گروه A

پاراگوئه

0
1

آرژانتین

04:30
1400/04/01
کوپا آمريکا گروه B

پاراگوئه

1
1

آرژانتین

05:00
1398/03/30
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

1
0

آرژانتین

03:00
1395/07/21
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

آرژانتین

0
0

پاراگوئه

03:30
1394/07/22

اخبار بازی