بازی پاراگوئه - بولیوی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 4)

پاراگوئه

2 2

بولیوی

02:30 1399/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
6
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
9
موقعیت گل
6
71
٪ مالکیت توپ
29
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2
9
پرتاب دستی
14
7
کرنر
3
12
خطا
13
2
آفساید
1
13
ضربه آزاد
14
18
موقعیت گل
7
76
٪ مالکیت توپ
24
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
3
8
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
2
20
پرتاب دستی
17
2
کرنر
3
6
خطا
7
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
8
9
موقعیت گل
1
81
٪ مالکیت توپ
19
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
3
شوت داخل چارچوب
0
11
پرتاب دستی
3

بازی های رودرروی پاراگوئه و بولیوی

کوپا آمريکا گروه A

بولیوی

1
3

پاراگوئه

04:30
1400/03/25
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

پاراگوئه

0
1

بولیوی

23:30
1395/08/25
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

بولیوی

1
2

پاراگوئه

02:30
1394/08/27
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

بولیوی

1
2

پاراگوئه

02:30
1394/08/27