بازی ونزوئلا - شیلی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی (هفته 4)

ونزوئلا

2 1

شیلی

00:30 1399/08/28
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
6
کرنر
3
6
خطا
3
1
آفساید
0
3
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
5
39
٪ مالکیت توپ
61
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
2
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
11
9
کرنر
5
10
خطا
6
2
آفساید
3
9
ضربه آزاد
12
14
موقعیت گل
11
35
٪ مالکیت توپ
65
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
6
5
شوت داخل چارچوب
1
18
پرتاب دستی
17
3
کرنر
2
4
خطا
3
1
آفساید
3
6
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
6
31
٪ مالکیت توپ
69
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0
10
پرتاب دستی
6

بازی های رودرروی ونزوئلا و شیلی

مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

ونزوئلا

1
3

شیلی

02:30
1396/01/09
مقدماتی جام جهانی منطقه آمریکای جنوبی گروهی

شیلی

4
1

ونزوئلا

04:00
1395/01/11
جام جهانی مقدماتی آمریکای جنوبی

شیلی

4
1

ونزوئلا

04:00
1395/01/11
کوپا آمه‌ریکا يك چهارم نهايي

ونزوئلا

2
1

شیلی

02:45
1390/04/27

ویدیوهای بازی ونزوئلا و شیلی