بازی اوئسکا - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 11)

اوئسکا

0 1

سویا

21:00 1399/09/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
5
4
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
4
1
موقعیت گل
7
31
٪ مالکیت توپ
69
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
10
14
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
13
5
موقعیت گل
16
33
٪ مالکیت توپ
67
4
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
9
1
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
5
10
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
9
4
موقعیت گل
9
35
٪ مالکیت توپ
65
4
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
5
0
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی اوئسکا و سویا

اسپانیا لالیگا

اوئسکا

0
1

سویا

18:45
1399/11/25
اسپانیا لالیگا

سویا

1
2

اوئسکا

21:00
1397/12/11
اسپانیا لالیگا

اوئسکا

1
2

سویا

23:15
1397/08/06