بازی ویارئال - الچه

اسپانیا لالیگا (هفته 12)

ویارئال

0 0

الچه

21:00 1399/09/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
4
خطا
7
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
5
3
موقعیت گل
1
53
٪ مالکیت توپ
47
0
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
0
16
خطا
13
2
آفساید
1
15
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
3
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
0
12
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
2
61
٪ مالکیت توپ
39
3
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
3
3
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ویارئال و الچه

اسپانیا لالیگا

الچه

1
4

ویارئال

23:30
1400/06/31
اسپانیا لالیگا

ویارئال

2
2

الچه

21:00
1399/11/18
اسپانيا لاليگا

الچه

0
1

ویارئال

19:30
1394/02/20
اسپانيا لاليگا

ویارئال

2
2

الچه

22:30
1393/10/13