بازی وست برومویچ - کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر (هفته 11)

وست برومویچ

1 5

کریستال پالاس

15:30 1399/09/16
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
8
خطا
9
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
9
6
موقعیت گل
7
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
0
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
6
10
خطا
16
2
آفساید
3
20
ضربه آزاد
12
9
موقعیت گل
18
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
7
4
شوت خارج از چارچوب
5
4
شوت داخل چارچوب
6
2
کرنر
4
2
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
3
3
موقعیت گل
11
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
5
3
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
5

بازی های رودرروی وست برومویچ و کریستال پالاس

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
1

کریستال پالاس

18:30
1399/12/23
جام اتحادیه انگلیس EFL Cup

کریستال پالاس

3
0

وست برومویچ

22:30
1397/07/03
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

کریستال پالاس

18:30
1397/02/23
انگلیس لیگ برتر

کریستال پالاس

0
0

وست برومویچ

18:30
1396/09/11

ویدیوهای بازی وست برومویچ و کریستال پالاس