بازی نیوکسل - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 12)

نیوکسل

2 1

وست برومویچ

18:30 1399/09/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
3
خطا
6
1
آفساید
1
7
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
9
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
5
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
9
خطا
12
3
آفساید
2
15
ضربه آزاد
11
12
موقعیت گل
13
46
٪ مالکیت توپ
54
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
5
4
شوت دفع شده
6
1
شوت خارج از چارچوب
4
7
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
1
6
خطا
6
2
آفساید
1
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
4
49
٪ مالکیت توپ
51
1
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی نیوکسل و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

0
0

وست برومویچ

15:30
1399/12/17
جام حذفی انگلیس FA Cup

نیوکسل

3
2

وست برومویچ

23:30
1398/12/13
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
0

نیوکسل

18:30
1397/02/08
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

2
2

وست برومویچ

23:30
1396/09/07