بازی لسترسیتی - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 12)

لسترسیتی

3 0

برایتون

22:45 1399/09/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
3
خطا
2
3
آفساید
0
3
ضربه آزاد
6
13
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
0
3
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
1
4
شوت خارج از چارچوب
2
5
شوت داخل چارچوب
3
9
کرنر
5
9
خطا
11
4
آفساید
1
12
ضربه آزاد
13
15
موقعیت گل
12
55
٪ مالکیت توپ
45
2
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
3
4
شوت دفع شده
4
5
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
4
5
کرنر
4
6
خطا
9
1
آفساید
1
9
ضربه آزاد
7
2
موقعیت گل
6
55
٪ مالکیت توپ
45
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
1
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی لسترسیتی و برایتون

انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
1

برایتون

23:30
1399/12/16
جام حذفی انگلیس FA Cup

برایتون

0
1

لسترسیتی

23:00
1399/11/22
انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

لسترسیتی

21:30
1399/04/03
انگلیس لیگ برتر

لسترسیتی

2
0

برایتون

18:30
1398/09/02