بازی فولام - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 13)

فولام

0 0

برایتون

23:30 1399/09/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
5
خطا
4
0
آفساید
1
5
ضربه آزاد
5
4
موقعیت گل
3
52
٪ مالکیت توپ
48
2
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
8
15
خطا
11
1
آفساید
2
13
ضربه آزاد
16
9
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
1
کارت زرد
0
4
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
0
کرنر
7
10
خطا
7
1
آفساید
1
8
ضربه آزاد
11
5
موقعیت گل
6
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
0
2
نجات دروازه
3
0
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
3
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی فولام و برایتون

انگلیس لیگ برتر

فولام

0
0

برایتون

23:00
1399/11/08
بین المللی دوستانه باشگاهی

برایتون

1
2

فولام

18:30
1398/04/29
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
4

فولام

23:15
1397/11/09
انگلیس لیگ برتر

فولام

2
2

برایتون

18:30
1397/06/10

ویدیوهای بازی فولام و برایتون