بازی وست برومویچ - استون ویلا

انگلیس لیگ برتر (هفته 14)

وست برومویچ

0 3

استون ویلا

22:45 1399/09/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
10
خطا
5
1
آفساید
1
6
ضربه آزاد
11
1
موقعیت گل
5
36
٪ مالکیت توپ
64
0
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
1
کرنر
7
14
خطا
8
1
آفساید
4
12
ضربه آزاد
14
1
موقعیت گل
19
33
٪ مالکیت توپ
67
1
کارت زرد
2
1
کارت قرمز
0
7
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
6
1
شوت داخل چارچوب
10
0
کرنر
6
4
خطا
3
0
آفساید
3
6
ضربه آزاد
3
0
موقعیت گل
14
30
٪ مالکیت توپ
70
1
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
9

بازی های رودرروی وست برومویچ و استون ویلا

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

2
2

استون ویلا

22:30
1400/02/05
چمپیونشیپ پلی آف

استون ویلا

0
1

وست برومویچ

23:30
1398/02/24
چمپیونشیپ پلی آف

وست برومویچ

1
2

استون ویلا

16:00
1398/02/21
چمپیونشیپ Championship

وست برومویچ

2
0

استون ویلا

18:30
1397/11/27