بازی ختافه - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 13)

ختافه

0 1

سویا

18:45 1399/09/22
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
8
خطا
7
1
آفساید
2
9
ضربه آزاد
9
2
موقعیت گل
1
25
٪ مالکیت توپ
75
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
3
14
خطا
13
2
آفساید
4
17
ضربه آزاد
16
8
موقعیت گل
8
25
٪ مالکیت توپ
75
2
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
5
شوت خارج از چارچوب
5
2
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
3
6
خطا
6
1
آفساید
2
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
7
25
٪ مالکیت توپ
75
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی ختافه و سویا

اسپانیا لالیگا

ختافه

0
3

سویا

23:30
1399/11/18
اسپانیا لالیگا

سویا

3
0

ختافه

21:00
1398/12/04
اسپانیا لالیگا

ختافه

0
2

سویا

21:00
1398/08/05
اسپانیا لالیگا

سویا

0
3

ختافه

16:30
1398/02/01