بازی سویا - وایادولید

اسپانیا لالیگا (هفته 14)

سویا

1 1

وایادولید

23:30 1399/09/29
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
6
خطا
8
0
آفساید
1
8
ضربه آزاد
6
11
موقعیت گل
6
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
3
7
کرنر
7
14
خطا
10
1
آفساید
1
10
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
12
59
٪ مالکیت توپ
41
3
کارت زرد
4
4
نجات دروازه
2
4
شوت دفع شده
3
7
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
5
8
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
8
3
موقعیت گل
6
57
٪ مالکیت توپ
43
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سویا و وایادولید

اسپانیا لالیگا

سویا

1
1

وایادولید

23:30
1399/12/30
اسپانیا لالیگا

وایادولید

1
1

سویا

00:30
1399/04/07
اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

وایادولید

23:30
1398/09/03
اسپانیا لالیگا

سویا

2
0

وایادولید

18:45
1398/01/18