بازی جنوا - آث میلان

ایتالیا سری آ (هفته 12)

جنوا

2 2

آث میلان

23:15 1399/09/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
7
خطا
6
2
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
1
موقعیت گل
5
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
0
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
10
17
خطا
13
2
آفساید
0
13
ضربه آزاد
18
6
موقعیت گل
8
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
2
2
شوت خارج از چارچوب
4
4
شوت داخل چارچوب
4
3
کرنر
6
10
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
5
موقعیت گل
3
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
2
1
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی جنوا و آث میلان

ایتالیا سری آ

جنوا

1
2

آث میلان

15:00
1400/01/29
ایتالیا سری آ

جنوا

2
1

آث میلان

17:30
1398/12/18
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
1

جنوا

22:15
1398/07/13
ایتالیا سری آ

آث میلان

2
0

جنوا

17:30
1397/11/01

ویدیوهای بازی جنوا و آث میلان

اخبار بازی