بازی مس کرمان - نود ارومیه

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 5)

مس کرمان

1 0

نود ارومیه

14:00 1399/09/26
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی مس کرمان و نود ارومیه

دسته یک لیگ آزادگان

مس کرمان

0
0

نود ارومیه

20:45
1400/02/06
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

نود ارومیه

0
0

مس کرمان

19:10
1399/04/22
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

مس کرمان

1
1

نود ارومیه

14:30
1398/08/19
دسته یک لیگ آزادگان 98-97

مس کرمان

0
0

نود ارومیه

14:00
1397/11/24

ویدیوهای بازی مس کرمان و نود ارومیه

اخبار بازی