بازی اسلاویا پراگ - لسترسیتی

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

اسلاویا پراگ

0 0

لسترسیتی

21:25 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
3
8
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
8
8
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
1
شوت داخل چارچوب
1
10
پرتاب دستی
8
8
کرنر
3
14
خطا
10
1
آفساید
1
11
ضربه آزاد
14
14
موقعیت گل
8
47
٪ مالکیت توپ
53
1
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
3
5
شوت دفع شده
3
6
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
1
24
پرتاب دستی
27
4
کرنر
0
6
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
1
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
0
2
شوت داخل چارچوب
0
14
پرتاب دستی
19

بازی های رودرروی اسلاویا پراگ و لسترسیتی

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

اسلاویا پراگ

2
0

لسترسیتی

23:30
1399/12/07

ویدیوهای بازی اسلاویا پراگ و لسترسیتی