بازی براگا - آاس رم

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

براگا

0 2

آاس رم

21:25 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
1
3
خطا
3
2
آفساید
3
6
ضربه آزاد
5
5
موقعیت گل
6
58
٪ مالکیت توپ
42
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
16
پرتاب دستی
7
2
کرنر
3
5
خطا
10
2
آفساید
8
18
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
9
46
٪ مالکیت توپ
54
4
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
1
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
4
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3
27
پرتاب دستی
18
0
کرنر
2
2
خطا
7
0
آفساید
5
12
ضربه آزاد
2
4
موقعیت گل
3
34
٪ مالکیت توپ
66
3
کارت زرد
1
1
کارت قرمز
0
0
نجات دروازه
0
3
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
11
پرتاب دستی
11

بازی های رودرروی براگا و آاس رم

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

براگا

1
3

آاس رم

23:30
1399/12/07

ویدیوهای بازی براگا و آاس رم