بازی دیناموکیف - کلوب بروژ

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

دیناموکیف

1 1

کلوب بروژ

18:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
5
خطا
8
2
آفساید
2
11
ضربه آزاد
7
3
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
0
شوت داخل چارچوب
0
13
پرتاب دستی
13
3
کرنر
4
8
خطا
16
2
آفساید
2
19
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
7
48
٪ مالکیت توپ
52
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
1
27
پرتاب دستی
31
2
کرنر
4
3
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
3
1
موقعیت گل
5
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
3
0
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
1
14
پرتاب دستی
18

بازی های رودرروی دیناموکیف و کلوب بروژ

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

دیناموکیف

1
0

کلوب بروژ

23:30
1399/12/07
لیگ قهرمانان اروپا پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا

کلوب بروژ

3
3

دیناموکیف

22:00
1398/05/22
لیگ قهرمانان اروپا پلی‌آف لیگ قهرمانان اروپا

دیناموکیف

0
1

کلوب بروژ

23:00
1398/05/15