بازی سالزبورگ - ویارئال

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

سالزبورگ

0 2

ویارئال

23:30 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
0
کرنر
0
8
خطا
2
0
آفساید
1
3
ضربه آزاد
7
5
موقعیت گل
4
43
٪ مالکیت توپ
57
2
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
1
1
شوت داخل چارچوب
2
14
پرتاب دستی
9
3
کرنر
2
17
خطا
9
0
آفساید
1
10
ضربه آزاد
17
12
موقعیت گل
7
44
٪ مالکیت توپ
56
4
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
2
7
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
4
24
پرتاب دستی
14
3
کرنر
2
9
خطا
7
0
آفساید
0
7
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
2
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2
10
پرتاب دستی
5

بازی های رودرروی سالزبورگ و ویارئال

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

سالزبورگ

1
2

ویارئال

21:25
1399/12/07
ليگ اروپا يک شانزدهم نهايي

ویارئال

3
1

سالزبورگ

21:30
1393/12/07
ليگ اروپا يک شانزدهم نهايي

سالزبورگ

1
2

ویارئال

23:35
1393/11/30