بازی المپیاکوس - آیندهوون

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

المپیاکوس

4 2

آیندهوون

21:25 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
2
4
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
4
5
موقعیت گل
6
50
٪ مالکیت توپ
50
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
0
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
3
18
پرتاب دستی
12
1
کرنر
5
12
خطا
13
1
آفساید
0
13
ضربه آزاد
12
12
موقعیت گل
12
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
2
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
6
6
شوت داخل چارچوب
4
26
پرتاب دستی
27
0
کرنر
3
8
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
8
7
موقعیت گل
6
33
٪ مالکیت توپ
67
3
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
1
8
پرتاب دستی
15

بازی های رودرروی المپیاکوس و آیندهوون

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

المپیاکوس

1
2

آیندهوون

23:30
1399/12/07
بین المللی دوستانه باشگاهی

المپیاکوس

0
4

آیندهوون

21:30
1397/05/02

ویدیوهای بازی المپیاکوس و آیندهوون