بازی یانگ بویز - بایرلورکوزن

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

یانگ بویز

4 3

بایرلورکوزن

21:25 1399/11/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
7
کرنر
1
7
خطا
4
1
آفساید
0
4
ضربه آزاد
9
11
موقعیت گل
6
41
٪ مالکیت توپ
59
2
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
2
5
پرتاب دستی
6
8
کرنر
6
13
خطا
11
2
آفساید
0
11
ضربه آزاد
16
18
موقعیت گل
18
42
٪ مالکیت توپ
58
1
کارت زرد
1
7
نجات دروازه
4
6
شوت دفع شده
5
4
شوت خارج از چارچوب
3
8
شوت داخل چارچوب
10
14
پرتاب دستی
20
1
کرنر
5
6
خطا
7
1
آفساید
0
7
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
12
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
1
5
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
4
شوت داخل چارچوب
8
9
پرتاب دستی
14

بازی های رودرروی یانگ بویز و بایرلورکوزن

لیگ اروپا يک شانزدهم نهایی

یانگ بویز

2
0

بایرلورکوزن

23:30
1399/12/07

ویدیوهای بازی یانگ بویز و بایرلورکوزن