بازی قشقایی شیراز - مس کرمان

دسته یک لیگ آزادگان (هفته 8)

قشقایی شیراز

1 1

مس کرمان

14:00 1399/10/15
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90

بازی های رودرروی قشقایی شیراز و مس کرمان

دسته یک لیگ آزادگان

قشقایی شیراز

3
0

مس کرمان

19:00
1400/03/03
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

قشقایی شیراز

0
1

مس کرمان

14:00
1398/10/18
دسته یک لیگ آزادگان 99-98

مس کرمان

1
3

قشقایی شیراز

17:30
1398/05/26
دسته یک لیگ آزادگان 98-97

قشقایی شیراز

0
5

مس کرمان

14:15
1397/11/30