بازی ساوتهمپتون - وستهام

انگلیس لیگ برتر (هفته 16)

ساوتهمپتون

0 0

وستهام

21:30 1399/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
3
کرنر
1
8
خطا
7
3
آفساید
1
7
ضربه آزاد
10
4
موقعیت گل
3
59
٪ مالکیت توپ
41
1
کارت زرد
0
1
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
1
4
کرنر
3
16
خطا
15
3
آفساید
2
16
ضربه آزاد
18
8
موقعیت گل
9
63
٪ مالکیت توپ
37
3
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
4
3
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
2
8
خطا
8
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
8
4
موقعیت گل
6
67
٪ مالکیت توپ
33
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ساوتهمپتون و وستهام

انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

ساوتهمپتون

18:30
1400/06/20
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

0
3

وستهام

19:30
1400/03/02
انگلیس لیگ برتر

ساوتهمپتون

1
3

وستهام

18:30
1398/12/10
انگلیس لیگ برتر

وستهام

1
0

ساوتهمپتون

21:00
1398/09/23