بازی وست برومویچ - آرسنال

انگلیس لیگ برتر (هفته 17)

وست برومویچ

0 4

آرسنال

23:30 1399/10/13
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
4
3
خطا
2
1
آفساید
0
2
ضربه آزاد
4
2
موقعیت گل
11
37
٪ مالکیت توپ
63
0
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
1
0
شوت دفع شده
2
1
شوت خارج از چارچوب
3
1
شوت داخل چارچوب
6
3
کرنر
5
7
خطا
4
3
آفساید
2
6
ضربه آزاد
10
7
موقعیت گل
21
38
٪ مالکیت توپ
62
1
کارت زرد
2
8
نجات دروازه
3
1
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
7
3
شوت داخل چارچوب
12
2
کرنر
1
4
خطا
2
2
آفساید
2
4
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
10
39
٪ مالکیت توپ
61
1
کارت زرد
1
4
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
4
2
شوت داخل چارچوب
6

بازی های رودرروی وست برومویچ و آرسنال

انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
3

آرسنال

22:30
1400/02/19
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
1

وست برومویچ

20:00
1396/10/10
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

0
2

آرسنال

22:30
1396/07/03
انگلیس لیگ برتر

آرسنال

1
3

وست برومویچ

16:00
1395/12/28

اخبار بازی