بازی ولورهمپتون - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 19)

ولورهمپتون

2 3

وست برومویچ

16:00 1399/10/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
5
کرنر
0
3
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
2
11
موقعیت گل
8
65
٪ مالکیت توپ
35
0
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
3
2
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
3
5
شوت داخل چارچوب
3
11
کرنر
0
10
خطا
14
0
آفساید
2
16
ضربه آزاد
9
24
موقعیت گل
12
68
٪ مالکیت توپ
32
2
کارت زرد
1
2
نجات دروازه
4
8
شوت دفع شده
2
10
شوت خارج از چارچوب
5
6
شوت داخل چارچوب
5
6
کرنر
0
7
خطا
8
0
آفساید
2
10
ضربه آزاد
7
13
موقعیت گل
4
71
٪ مالکیت توپ
29
2
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
1
6
شوت دفع شده
0
6
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی ولورهمپتون و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

ولورهمپتون

1
1

وست برومویچ

21:30
1400/02/13
انگلیس ليگ برتر

وست برومویچ

5
1

ولورهمپتون

17:00
1390/11/23
انگلیس ليگ برتر

ولورهمپتون

0
2

وست برومویچ

15:30
1390/07/24
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
3

ولورهمپتون

15:30
1390/02/18