بازی لیدز - برایتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 19)

لیدز

0 1

برایتون

18:30 1399/10/27
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
1
3
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
5
1
موقعیت گل
3
65
٪ مالکیت توپ
35
1
کارت زرد
0
0
نجات دروازه
0
0
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
0
شوت داخل چارچوب
1
5
کرنر
2
8
خطا
9
3
آفساید
0
9
ضربه آزاد
11
7
موقعیت گل
7
66
٪ مالکیت توپ
34
1
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
2
3
شوت خارج از چارچوب
3
2
شوت داخل چارچوب
2
4
کرنر
1
5
خطا
5
1
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
6
موقعیت گل
4
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
2
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی لیدز و برایتون

انگلیس لیگ برتر

لیدز

0
2

برایتون

18:30
1400/02/11
قهرمانی انگلیس قهرمانی

لیدز

0
4

برایتون

23:15
1394/12/10
قهرمانی انگلیس قهرمانی

برایتون

2
1

لیدز

17:30
1394/07/25