بازی برایتون - فولام

انگلیس لیگ برتر (هفته 20)

برایتون

0 0

فولام

23:00 1399/11/08
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
0
7
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
7
موقعیت گل
3
41
٪ مالکیت توپ
59
2
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
0
1
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
0
10
کرنر
0
10
خطا
14
3
آفساید
0
13
ضربه آزاد
13
16
موقعیت گل
10
50
٪ مالکیت توپ
50
2
کارت زرد
1
3
نجات دروازه
5
6
شوت دفع شده
2
5
شوت خارج از چارچوب
5
5
شوت داخل چارچوب
3
6
کرنر
0
3
خطا
9
3
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
9
موقعیت گل
7
61
٪ مالکیت توپ
39
3
نجات دروازه
1
4
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
1
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی برایتون و فولام

انگلیس لیگ برتر

برایتون

0
0

فولام

23:30
1399/09/26
بین المللی دوستانه باشگاهی

برایتون

1
2

فولام

18:30
1398/04/29
انگلیس لیگ برتر

برایتون

2
4

فولام

23:15
1397/11/09
انگلیس لیگ برتر

فولام

2
2

برایتون

18:30
1397/06/10