بازی شفیلد یونایتد - نیوکسل

انگلیس لیگ برتر (هفته 18)

شفیلد یونایتد

1 0

نیوکسل

21:30 1399/10/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
4
کرنر
1
3
خطا
5
0
آفساید
1
6
ضربه آزاد
3
10
موقعیت گل
3
61
٪ مالکیت توپ
39
0
کارت زرد
2
0
کارت قرمز
1
0
نجات دروازه
2
5
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
5
کرنر
2
13
خطا
12
2
آفساید
2
13
ضربه آزاد
15
17
موقعیت گل
7
66
٪ مالکیت توپ
34
2
کارت زرد
5
0
کارت قرمز
1
3
نجات دروازه
3
7
شوت دفع شده
1
6
شوت خارج از چارچوب
3
4
شوت داخل چارچوب
3
1
کرنر
1
10
خطا
7
2
آفساید
1
7
ضربه آزاد
12
7
موقعیت گل
4
71
٪ مالکیت توپ
29
2
کارت زرد
3
3
نجات دروازه
1
2
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
3

بازی های رودرروی شفیلد یونایتد و نیوکسل

انگلیس لیگ برتر

شفیلد یونایتد

0
3

نیوکسل

17:30
1399/04/01
انگلیس لیگ برتر

نیوکسل

2
0

شفیلد یونایتد

23:00
1398/09/14
بین المللی دوستانه باشگاهی

نیوکسل

2
2

شفیلد یونایتد

16:30
1394/05/04