بازی ولورهمپتون - اورتون

انگلیس لیگ برتر (هفته 18)

ولورهمپتون

1 2

اورتون

23:45 1399/10/23
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
2
3
خطا
2
0
آفساید
0
2
ضربه آزاد
3
7
موقعیت گل
3
51
٪ مالکیت توپ
49
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
2
6
کرنر
5
6
خطا
11
0
آفساید
1
13
ضربه آزاد
6
13
موقعیت گل
5
52
٪ مالکیت توپ
48
2
کارت زرد
2
1
نجات دروازه
2
3
شوت دفع شده
1
7
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
4
کرنر
3
3
خطا
9
0
آفساید
1
11
ضربه آزاد
3
6
موقعیت گل
2
53
٪ مالکیت توپ
47
2
کارت زرد
2
0
نجات دروازه
0
1
شوت دفع شده
1
5
شوت خارج از چارچوب
0
0
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی ولورهمپتون و اورتون

انگلیس لیگ برتر

اورتون

0
3

ولورهمپتون

15:30
1399/04/22
انگلیس لیگ برتر

ولورهمپتون

2
3

اورتون

17:30
1398/06/10
انگلیس لیگ برتر

ولورهمپتون

3
1

اورتون

18:30
1397/11/13
انگلیس لیگ برتر

اورتون

2
2

ولورهمپتون

21:00
1397/05/20

ویدیوهای بازی ولورهمپتون و اورتون