بازی وستهام - وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر (هفته 18)

وستهام

2 1

وست برومویچ

21:30 1399/10/30
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
0
5
خطا
4
2
آفساید
0
4
ضربه آزاد
7
7
موقعیت گل
2
66
٪ مالکیت توپ
34
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
0
2
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
0
3
کرنر
1
10
خطا
10
2
آفساید
0
10
ضربه آزاد
12
14
موقعیت گل
6
59
٪ مالکیت توپ
41
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
4
3
شوت دفع شده
0
5
شوت خارج از چارچوب
4
6
شوت داخل چارچوب
2
1
کرنر
1
5
خطا
6
0
آفساید
0
6
ضربه آزاد
5
7
موقعیت گل
4
52
٪ مالکیت توپ
48
0
کارت زرد
1
1
نجات دروازه
2
1
شوت دفع شده
0
3
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی وستهام و وست برومویچ

انگلیس لیگ برتر

وستهام

3
1

وست برومویچ

23:45
1400/02/29
جام حذفی انگلیس FA Cup

وست برومویچ

1
0

وستهام

18:30
1398/11/05
انگلیس لیگ برتر

وست برومویچ

1
2

وستهام

23:15
1396/10/12
انگلیس لیگ برتر

وستهام

0
0

وست برومویچ

18:30
1396/06/25