بازی سویا - ویارئال

اسپانیا لالیگا (هفته 16)

سویا

2 0

ویارئال

19:30 1399/10/09
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
2
کرنر
5
6
خطا
6
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
4
موقعیت گل
3
45
٪ مالکیت توپ
55
1
کارت زرد
1
0
نجات دروازه
1
1
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
2
2
شوت داخل چارچوب
0
4
کرنر
7
13
خطا
14
0
آفساید
0
13
ضربه آزاد
13
10
موقعیت گل
6
43
٪ مالکیت توپ
57
1
کارت زرد
4
2
نجات دروازه
1
3
شوت دفع شده
2
4
شوت خارج از چارچوب
2
3
شوت داخل چارچوب
2
2
کرنر
2
7
خطا
8
0
آفساید
0
8
ضربه آزاد
7
6
موقعیت گل
3
41
٪ مالکیت توپ
59
0
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
0
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
2

بازی های رودرروی سویا و ویارئال

اسپانیا لالیگا

سویا

0
4

ویارئال

21:00
1400/02/26
اسپانیا لالیگا

سویا

2
2

ویارئال

22:00
1399/04/02
اسپانیا لالیگا

ویارئال

2
1

سویا

21:00
1398/09/24
اسپانیا لالیگا

سویا

0
3

ویارئال

21:00
1397/11/28