بازی آلاوس - سویا

اسپانیا لالیگا (هفته 19)

آلاوس

1 2

سویا

00:00 1399/11/01
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
0
5
خطا
5
0
آفساید
0
5
ضربه آزاد
6
5
موقعیت گل
5
31
٪ مالکیت توپ
69
1
نجات دروازه
0
4
شوت دفع شده
2
0
شوت خارج از چارچوب
0
1
شوت داخل چارچوب
3
3
کرنر
2
15
خطا
14
0
آفساید
1
14
ضربه آزاد
15
12
موقعیت گل
7
37
٪ مالکیت توپ
63
3
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
6
شوت دفع شده
3
3
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
2
10
خطا
9
0
آفساید
1
9
ضربه آزاد
9
7
موقعیت گل
2
43
٪ مالکیت توپ
57
3
کارت زرد
3
0
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
3
شوت خارج از چارچوب
1
2
شوت داخل چارچوب
0

بازی های رودرروی آلاوس و سویا

اسپانیا لالیگا

آلاوس

0
1

سویا

23:30
1400/03/02
اسپانیا لالیگا

آلاوس

1
1

سویا

21:00
1398/11/13
اسپانیا لالیگا

سویا

1
0

آلاوس

16:30
1398/06/24
اسپانیا لالیگا

آلاوس

0
2

سویا

22:00
1398/01/15