بازی سویا - رئال‌سوسیداد

اسپانیا لالیگا (هفته 18)

سویا

3 2

رئال‌سوسیداد

16:30 1399/10/20
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
1
کرنر
3
5
خطا
12
0
آفساید
0
12
ضربه آزاد
5
6
موقعیت گل
7
67
٪ مالکیت توپ
33
0
کارت زرد
3
1
نجات دروازه
2
0
شوت دفع شده
3
2
شوت خارج از چارچوب
1
4
شوت داخل چارچوب
3
2
کرنر
9
8
خطا
18
1
آفساید
0
18
ضربه آزاد
9
12
موقعیت گل
10
60
٪ مالکیت توپ
40
0
کارت زرد
3
2
نجات دروازه
4
2
شوت دفع شده
4
3
شوت خارج از چارچوب
2
7
شوت داخل چارچوب
4
1
کرنر
6
3
خطا
6
1
آفساید
0
6
ضربه آزاد
4
6
موقعیت گل
3
53
٪ مالکیت توپ
47
1
نجات دروازه
2
2
شوت دفع شده
1
1
شوت خارج از چارچوب
1
3
شوت داخل چارچوب
1

بازی های رودرروی سویا و رئال‌سوسیداد

اسپانیا لالیگا

سویا

2
1

رئال‌سوسیداد

16:30
1400/01/29
اسپانیا لالیگا

سویا

0
0

رئال‌سوسیداد

23:30
1399/04/26
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

2
3

سویا

22:30
1398/07/07
اسپانیا لالیگا

رئال‌سوسیداد

2
5

سویا

21:00
1397/12/19